Hướng Dẫn Cài Đặt Router Gen 4 & Gen 4c & Gen 4A

Đăng bởi Dang Xuan Tung ngày

Hướng Dẫn Cài Đặt Router Gen 4 & Gen 4c & Gen 4A

 • Đầu tiên chúng ta gắn dây điện của Router nhưng chưa cắm dây mạng LAN nhé, để chúng ta cấu hình.

  Bước 1: Mở Setting => WiFi trong điện thoại giống hình bên dưới.

  Hình 1-Chọn nhà mạng phù hợp

  Bước 2: Chọn 1 trong 2 nhà mạng, mạng nào cũng được, chọn xong sẽ xuất hiện giống như hình 2.

  Nếu như không hiện lên như trong hình thì chúng ta gõ 192.168.31.1 trên trình duyệt Web trong điện thoại.

  Hình 2-Khi chọn nhà mạng xong

  Bước 3: Tới đi có 2 chức năng cho chúng ta lựa chọn:

  1. Chức năng 1: Dùng làm Modem
  2. Chức năng 2: Dùng để tăng sóng WiFi

  Hình 3-Chọn chức năng

  Thứ nhất chọn chức năng làm Modem, khi chọn xong sẽ xuất hiện như hình 4.

  Hình 4- Đặt lại tên cho Modem và mật khẩu mới

  Tiếp theo, nhập lại mật khẩu 1 lần nữa.

  Hình 5-Nhập lại mật khẩu

  Cuối cùng đã kết nối thành công với chức năng Modem, như hình 6.

  Hình 6-Kết nối thành công chức năng Modem

  Sau khi kết nối thành công gắn dây cáp mạng LAN (màu Trắng) sau Modem.

  Thứ 2 chức năng làm tăng sóng WiFi

  Hình 7 - Chọn nhà mạng để kết nối tăng sóng Wifi

  Hình 8 - Đặt tên và mật khẩu mới

  Hình 9 - Nhập lại mật khẩu

  Hình 10 - Kết nối thành công


Bài viết cũ Bài viết mới

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two
google-site-verification: googlefc2a1414777f2a1a.html
Facebook chat