Hướng dẫn thiết lập và sử dụng Mi Repeater Pro (có thể thiết lập cho Repeater Gen 2).

Đăng bởi Dang Xuan Tung ngày


Thiết bị kích sóng Wifi Mi Repeater Pro là thiết bị giúp mở rộng vùng phủ sóng wifi, giúp việc kết nối wifi tại các vị trí quá xa Router ổn định hơn.

Mi Repeater Pro cho hiệu quả sử dụng tốt hơn Repeater Gen 2, với băng thông tối đa lên đến 300Mbps.

Hướng dẫn cách thiết lập trước khi dùng Mi repeater PRO

Bước 1 Truy cập Ứng dụng Mi Home.

Lưu ý tài khoản config Location: China để đảm bảo kết nối tốt nhất.

Bước 2 Chọn my devices > Chọn “+”.

Bước 3 Chọn Add Devices.

Bước 4. Chọn thiết bị Mi Wi-Fi Repeater Pro

Bước 5. Tick Chọn “Yellow light blinking” > Chọn Next.

Bước 6. Chọn wifi và nhập wifi để repeater lại.

Bước 7. Chọn set wifi now

Bước 8. Chọn xiaomi-repeater-v3-mia…..

Bước 9. Vào lại mihome > Wifi đang được thiết lập chờ hoàn thành.

Bước 10. Kết nối thành công > Chọn skip.

Bước 11. Đặt tên thiết bị > Chọn ok.

Bước 12. Chọn lets get started.

Bước 13. Chọn Wi-Fi settings.

Bước 14. Thay đổi tên và mật khẩu.

Chúc các bạn thiết lập thành công


Bài viết cũ Bài viết mới

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two
google-site-verification: googlefc2a1414777f2a1a.html
Facebook chat